HISTORIE

Mlýn Kelč byl založen v roce 1901 Janem Strnadlem jako parní válcový mlýn. V roce 1935 byl modernizován na vodní válcový mlýn.
Uskutečnila se dostavba sila a skladovacích prostor. 
Vodní mlýn byl později přebudován na mlýn elektrifikovaný.
Výměrem Ministerstva Výživy ČSR ze 
dne 12.9.1949 přešel mlýn do vlastnictví státu, majitelem se staly Mlýny a těstárny.

V roce 1989 se stal  součástí státního podniku Mlýny Olomouc. V roce 1991 byl založen podnik Mlýny Olomouc, a.s.
Dnem 1.9.1992 byl mlýn Kelč privatizován formou přímého prodeje.

Mlýn Kelč - 1901