Výrobní program

  • veškerý sortiment pšeničných mouk včetně DSB
  • veškerý sortiment žitných mouk
  • veškerý sortiment pšeničných krmiv
  • veškerý sortiment žitných krmiv
  • celozrnný program
  • příprava mouk podle přání zákazníka
  • vlastní prodejna

Firma Petr Vavřík, Mlýn Kelč s.r.o. se zabývá zpracováním potravinářského obilí ( pšenice i žita ) na veškerý sortiment mlýnských výrobků. 
Díky svému umístění na rozhraní Valašska a Hané má zajištěn stálý přísun kvalitní suroviny právě z oblasti Hané.

Díky kvalitní surovině vykazují veškeré výrobky výbornou a stabilní jakost. Mlýn má také vlastní balírnu a jeho balená mouka je v oblibě nejen v regionu.

Kvalita výrobků však není dána pouze kvalitní surovinou. Velký vliv mají také investice do obnovy a modernizace technologií. V  roce 1999 byla dokončena kompletní rekonstrukce obilného sila včetně technologie. V  současné době probíhá rekonstrukce mlýnské čistírny a průběžně je modernizováno také strojní zařízení mlýna.

Stálým úkolem je příprava na vstup do EU a to jak p o stránce technologického zařízení , tak i po stránce legislativní.